بوی مشابه: Legend Mont Blanc

رایحه: خنک و شیرین، خوراکی