• بوی مشابه: Midnight Poison Christian Dior
  • رایحه:گرم، تند،