بوی مشابه: La Nuit Tresor – Lancome

رایحه: گرم و شیرین