بوی مشابه Versace Crystal Noir

رایحه: گرم و تلخ

گلهای شرقی

ماندگاری: متوسط ۳ تا ۶ ساعت

پخش بو: قوی تا شعاع ۲ متر