• بوی مشابه: 212 Legend Montblanc for men
  • رایحه:شیرین ، خنک