• بوی مشابه: Tuscan Leather Tom Ford
  • رایحه:گرم، تلخ