• بوی مشابه: 212 Aventus Creed
  • رایحه:شیرین ، خنک