• بوی مشابه: L.12.12 Pour Elle Natural Lacoste
  • رایحه:شیرین