• بوی مشابه: My Burberry Black
  • رایحه:گرم ، شیرین