• بوی مشابه:light blue D&G
  • رایحه:شیرین، خنک، خوراکی، طبیعت، گل