• بوی مشابه: Legend Montblanc for men
  • رایحه: شیرین، گرم