• بوی مشابه: zen shisheido
  • رایحه: ملایم ، شیرین