• بوی مشابه: The One Essence Dolce&Gabbana
  • رایحه: شیرین، گرم ، خوراکی ، طبیعت ، شرقی ،گل