• بوی مشابه: Pegasus Perfumes de Marly
  • رایحه: تند ،تلخ