• بوی مشابه: BLACK ORCHID TOM FORD
  • رایحه: شیرین، گرم