• بوی مشابه:SI ARMANI
  • رایحه:شیرین، خنک، خوراکی، طبیعت، گل