• بوی مشابه:Paris Hilton’s Can Can
  • رایحه:شیرین