• بوی مشابه:FAHRENHEIT ABSOLUTE DIOR
  • رایحه:تند، خنک، شرقی