بوی مشابه: Invictus paco rabanne

رایحه: خنک و تند