بوی مشابه: Aventus Creed

رایحه: خنک و تلخ، مرکباتی