بوی مشابه: valintino voce viva

رایحه: گرم و شیرین