بوی مشابه: Elien Thierry Mugler

رایحه: ملایم و گرم