بوی مشابه: Yves-Saint-Laurent Libre

رایحه: گرم و شیرین