بوی مشابه: Paradiso Roberto Cavalli

رایحه: خنک و شیرین