بوی مشابه: Bonbon Victor & Rolf

رایحه: ملایم و شیرین